حفاظت شده: تکالیف فارسی خانم جهرانی


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۱۶ آذر ۱۳۹۵  ,  18:43  ,  سرویس :  زنگ فارسی

حفاظت شده: درباره ی کلاس سه شنبه ۹۵/۰۹/۱۶


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۱۶ آذر ۱۳۹۵  ,  18:43  ,  سرویس :  درباره ی کلاس

حفاظت شده: اطلاعات در مورد فرزندمان / خانم جهرانی


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۱۳ آذر ۱۳۹۵  ,  18:43  ,  سرویس :  اطلاعات درباره فرزندمان

حفاظت شده: تقویت مهارت جمله نویسی


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۳ آذر ۱۳۹۵  ,  18:43  ,  سرویس :  اطلاعات درباره فرزندمان

حفاظت شده: درباره ی کلاس چهارشنبه ۹۵/۰۹/۰۳


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۳ آذر ۱۳۹۵  ,  18:43  ,  سرویس :  درباره ی کلاس

حفاظت شده: ریاضی / خانم جهرانی


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۱۹ آبان ۱۳۹۵  ,  18:43  ,  سرویس :  زنگ ریاضی

حفاظت شده: فارسی / خانم جهرانی


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۱۹ آبان ۱۳۹۵  ,  18:43  ,  سرویس :  زنگ فارسی

حفاظت شده: تکالیف خلاق


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۱۹ آبان ۱۳۹۵  ,  18:43  ,  سرویس :  تکالیف خلاق و اضافی (سرگرمی های فکری)

حفاظت شده: درباره ی کلاس چهارشنبه ۹۵/۰۸/۱۹


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۱۹ آبان ۱۳۹۵  ,  18:43  ,  سرویس :  درباره ی کلاس

حفاظت شده: تست یک صفحه ای خانم جهرانی


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۱۲ آبان ۱۳۹۵  ,  18:43  ,  سرویس :  زنگ ریاضی
کلیه حقوق سایت متعلق به مدیریت مراکز آموشی "غیر دولتی البرز ورامین" می باشد
آدرس : تهران - ورامین - خیابان مهدیه (حامدی) - مهدیه 5 | تلفن : 36254218-021