حفاظت شده: جانوران و مهره داران / خانم کوپایه


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۹ آذر ۱۳۹۵  ,  19:03  ,  سرویس :  زنگ علوم

حفاظت شده: یادداشت های معلم سه شنبه ۹۵/۰۹/۰۹


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۹ آذر ۱۳۹۵  ,  19:03  ,  سرویس :  یادداشت های معلم

حفاظت شده: سودوکو / خانم کوپایه


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۶ آذر ۱۳۹۵  ,  19:03  ,  سرویس :  تمرین های مکمل

حفاظت شده: مجله و سرگرمی / خانم کوپایه


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۶ آذر ۱۳۹۵  ,  19:03  ,  سرویس :  تمرین های مکمل

حفاظت شده: یادداشت های معلم شنبه ۹۵/۰۹/۰۶


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۶ آذر ۱۳۹۵  ,  19:03  ,  سرویس :  یادداشت های معلم

غنچه های شکوفا۲۹ آبان ۱۳۹۵  ,  19:03  ,  سرویس :  غنچه های شکوفا

حفاظت شده: یادداشت های معلم شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۹


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۲۹ آبان ۱۳۹۵  ,  19:03  ,  سرویس :  یادداشت های معلم

حفاظت شده: تدریس دنیای جانوران


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۱۶ آبان ۱۳۹۵  ,  19:03  ,  سرویس :  زنگ علوم

حفاظت شده: یادداشت های معلم یکشنبه ۹۵/۰۸/۱۶


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۱۶ آبان ۱۳۹۵  ,  19:03  ,  سرویس :  یادداشت های معلم

حفاظت شده: برای مطالعه بیشتر


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۹ آبان ۱۳۹۵  ,  19:03  ,  سرویس :  اطلاعات عمومی
کلیه حقوق سایت متعلق به مدیریت مراکز آموشی "غیر دولتی البرز ورامین" می باشد
آدرس : تهران - ورامین - خیابان مهدیه (حامدی) - مهدیه 5 | تلفن : 36254218-021