تماس با ما

تلفن های تماس

دخترانه البرز :                                          ۳۶۲۵۴۳۹۵-۰۲۱

پسرانه البرز :                                           ۳۶۲۵۴۲۱۸-۰۲۱

مهد آینده سازان :                                     ۳۶۲۵۶۷۴۶-۰۲۱

مهد آینده سازان ساختمان جدید:            ۳۶۲۷۴۴۲۸ -۰۲۱

حسابداری :                                              ۳۶۲۵۸۰۶۹-۰۲۱

فکس:                                                      ۳۶۲۶۲۷۴۰-۰۲۱

نشانی

تهران-ورامین -خیابان شهدا-خیابان مهدیه (حامدی)-مهدیه ۳-دبستان غیردولتی دخترانه البرز

تهران-ورامین-خیابان شهدا-خیابان مهدیه (حامدی)-مهدیه ۵-دبستان غیردولتی پسرانه البرز

تهران-ورامین-خیابان شهدا-خیابان شهید محمودی-( رو به روی امامزاده کوکب الدین ) مهد کودک آینده سازان

ایمیل

info@alborz-schools.ir

alborzschools.ir@gmail.com

کلیه حقوق سایت متعلق به مدیریت مراکز آموشی "غیر دولتی البرز ورامین" می باشد
آدرس : تهران - ورامین - خیابان مهدیه (حامدی) - مهدیه 5 | تلفن : 36254218-021