طب الرضا


امام رضا (ع):عذاب بدن غصه خوردن و ثواب بدن در شادی است.مرکز غم و حزن در بدن کبد و مرکز شادی و فرح بدن کلیه ها هستند. امام رضا (ع) از نخستین کسانی هستند که در زمینه علم پزشکی و طب اسلامی کتاب نوشته اند،امام وقتی به طوس می آمدند، در نیشابور در مجلس مأمون […]


۱۸ آبان ۱۳۹۳  ,  19:28  ,  سرویس :  مقالات بهداشتی

آتش نشانی


مقاله ای تحت عنوان آموزش شهروندی به ماسبت روز آتش نشانی و ایمنی   به مناسبت روز آتش نشانی


۷ مهر ۱۳۹۳  ,  19:28  ,  سرویس :  مقالات بهداشتی
کلیه حقوق سایت متعلق به مدیریت مراکز آموشی "غیر دولتی البرز ورامین" می باشد
آدرس : تهران - ورامین - خیابان مهدیه (حامدی) - مهدیه 5 | تلفن : 36254218-021